ĐẦU TƯ, TỪ ĐÂU?

Đầu tiên bạn cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam sau đó làm theo hướng dẫn !

Bấm vào đây để mở tk online trong 2 phút

 

   Các bước tiếp theo để bắt đầu đầu tư 

  •  B1: Bạn được thêm vào nhóm hỗ trợ NĐT mới, group Zalo.
  •  B2: Hướng dẫn chi tiết cho bạn cơ bản về thị trường, khuyến nghị các mã cổ phiếu phù hợp trong từng thời điểm.
  •  B3: Hướng dẫn bạn cách nạp, rút tiền, mua bán cổ phiếu. Quản trị rủi ro tài sản cùng bạn.

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG ƯA THÍCH TỰ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Hiện tại Trang có cung cấp dịch vụ quản trị nguồn vốn giúp bạn, với lãi suất cố định theo năm, và bảo đảm bảo toàn vốn 100%

Chuyên mục quản lý tài sản

Chuyên mục kiến thức đầu tư

About the store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ultrices urna non est consequat, vel eleifend ligula ornare.

Newsletter

Subscribe to get notified about product launches, special offers and company news.

[contact-form-7 id=”534″]